Prohlášení o GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů fyzických osob ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Toto prohlášní se nevztahuje na právnické osoby.

Zadané osobní údaje se přeposílají na email provozovatele (Numex, spol. s r.o.) a slouží pouze k účelům souvisejícím s objednáním zboží.

Na těchto stránkách se žádné osobní údaje neukládají a tyto stránky ani provozovatel neprovádí žádné profilování, statistiku nebo hromadné či automatické zpracovávání těchto osobních údajů.

Zákazník má právo na výmaz z tohoto emailu. V případě výmazu nebo změny údajů je nutné nezvratně dokázat, že žadatel je vlastníkem uvedených údajů. Uvedené údaje se na emailu uchovávají po dobu záruky na objednané zboží pokud zákazník dříve nepožádá o výmaz.

Osobní udaje fyzických osob z této objednávky přináležící k účetním případům jako je faktura ap. jsou uvdeny na účetním dokladu nebo dokladech a tento doklad nebo doklady se archivují po dobu stanovenou zákony ČR.

 

 

 

KONTAKTY

Mlýnská 1212
594 01 Velké Meziříčí

774 426 642 (po-čt: 9 - 17, pá: 9 - 16, so, ne: zavřeno)

23.12. - 1.1. 2024 - ZAVŘENO  DOVOLENÁ

22.3. - ZAVŘENO

© 2016 NUMEX, spol. s r.o., všechna práva vyhrazena | Vyrobil Tomáš Mička PC sestavy | Levné počítače - levné počítače | Levné notebooky